1500d/d 10kVA Tek Yatak Trifaze Alternatör

Sürekli Güç : 10 kVA
Standby Güç : 11  kVA
Devir : 1500 d/d
Frekans : 50 Hz
Gerilim : 231/400 Volt
Tip : GSA 271S/T4
Tahrik Gücü : 13.5 HP.
Not: Monofaze alternatörler hakkında bilgi almak için lütfen firmamıza başvurunuz.


Genel Özellikler

İzolasyon Sınıfı : H
Koruma Derecesi : IP 21
Çalışma Yüksekliği : <1000m
İkaz Sistemi : Fırçasız
Sargı Adımı : 2/3
Kısa Devre Akımı : >%300 (3 x I nom.)
Regülatör Modeli : AVR5.1
*Voltaj Hassasiyeti : ±%1
**Toplam Harmonik : <%3 
Standartlar : EN 60034-1
Elektromanyetik Uyumluluk : EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-4
* Boştan nominal yüke kadar sabit ve dengeli yüklerde, güç faktörü 0,8 ile 1 arasında, nominal hızdan en fazla %2 düşük hızda
** Faz-Faz arası sabit, dengeli ve %100 yükte

Konstrüksiyon:
Tüm GSA tip senkron alternatörler fırçasız ve döner alanlı makinalar olarak dizayn edilmişlerdir. Alternatörler döner kutuplu ana makine, sabit kutuplu ve daimi mıknatıslı ikaz makinesi, voltaj regülatörü olmak üzere üç ana elamandan oluşur. Ana stator düşük kayıplı silisli çelik saçlardan imal edilmis, kaburgalarla desteklenerek, çelik gövde içine çakılmıştır. Stator olukları ve ana rotor kutupları dalga formundaki distorsiyonlari minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmış ve ana stator sargıları, dalga şeklini bozan harmonikleri engelleyecek şekilde kısa adim olarak yerleştirilmiştir. Rotorlar çıkık kutuplu olarak dizayn edilmiş, paralel çalışma ve dengesiz yükler için ana rotora standart olarak damper kafesleri yerleştirilmiştir. Fan, ana rotor, ikaz rotoru, döner diyotlar mile kama ile sıkı geçme olarak geçirilmiş, tüm rotor dinamik olarak balanslanmıştır. İkaz statoru üç fazlı sargıdan oluşur. İkaz rotorunun çıkışına bağlı üç fazlı köprü seklindeki döner diyotları, oluşabilecek ani voltaj yükselmesinden korumak için yüksek gerilim tıkacı mevcuttur. Diyotlar arka kapak söküldükten sonra kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiştir. Voltaj regülatörü ve klemensi barındıran klemens kutusu çelik gövde üzerindedir. Pik döküm arka kapak, ikaz statorunu taşımaktadır. Çift rulmanlı alternatörlerin tahrik edilen ön tarafında pik ön kapak bulunur. Ön kapak üzerinde ara flanş bağlamak için SAE normuna göre fatura ve diş çekilmiş delikler bulunur. Tek yatak alternatörlerde ise ön tarafta motor volan muhafazasına bağlanacak, SAE normuna uygun adaptör bulunur.
Çift rulmanlı alternatörlerde mil, tahrik makinesine kaplin ile, tek rulmanlı alternatörlerde ise alternatör üzerindeki standart kaplin disklerle bağlanır. Kayış-kasnak uygulaması gerektiğinde firmamızdan bilgi alınmalıdır.

Mil:
Alternatör milleri yüksek kaliteli çelikten imal edilmişlerdir. Mil çıkışlarına, kasnak, kaplin, rulman ve benzeri elemanların takılması için DIN 332 normuna göre D formunda diş açılmıştır. Çift rulmanlı alternatörlerin mil çıkışlarında DIN 6685 normuna göre kama bulunmaktadır.

Soğutma:
Sargıların uygun şekilde soğutulması için optimum hava akışını sağlayacak şekilde hava emişi dizayn edilmiştir. Uygun şekilde soğutmanın sargı ömrünün arttırıcı etkisi vardır. Fan yüksek verim, minimum güç kaybı ve düşük gürültü seviyesi için uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Hava giriş ve çıkışları alternatörün üniform şekilde soğutulmasını sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Dönüş Yönü:
GSA tip alternatörler hava emişini etkilemeyecek biçimde her iki yönde de dönebilir. Çıkış terminalindeki U-V-W yerleşimi, alternatörün arka kapak tarafından bakıldığında saat yönü tersi dönüş yönüne karşılık gelmektedir.

Aşırı Hız:
Alternatör VDE 0530' a göre nominal hızın %120' sinde 2 dakika çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.

Çıkış Klemensi:
Sargı çıkışları 6 uçludur. Standart olarak çıkış yıldız bağlanmıştır. Regülatör 3 faz referanslıdır. Stator çıkışını üçgen olarak bağlandığında regülatör değiştirilmelidir. Üçgen bağlantı durumunda çıkış gücü, alternatör etiketindeki gücü bir katsayı ile çarparak tespit edilir. Bu uygulama için firmamıza danışınız.

Rulmanlar ve Yağlama:
GSA 28 tip alternatörler yağlamaya ihtiyaç duymayan, C3 boşluklu, bilyeli rulmanlarla donatılmıştır. 

Alternatör:
Ana stator oluklarında ana sargılardan bağımsız yardımcı sargı, voltaj regülatörü aracılığı ile ikaz statorunu besler. İkaz statorundan geçen doğru akım sayesinde ikaz rotorunda üretilen 3 fazlı voltaj köprü diyotlarda doğrultularak ana rotora akım verir. Yük değişikliklerinde, voltaj regülatörü tarafından ikaz akimi otomatik olarak değiştirilerek, voltaj stabilizasyonu tam bir mükemmellikle sağlanır.

Voltaj ve Frekans:
Standart uygulamamız 400 V - 50 Hz. 'dir. Değişik voltaj ve frekans istenmesi halinde özel olarak imal edilir.

Voltaj Regülatörü:
Senkron alternatörde voltajın sabit tutmak için kullanılan elektronik bir karttır.  Alternatöre monte edilmeden önce elektrik ve ısınma testleri yapılmıştır. Alternatör voltajı, alternatör üzerindeki potansiyometre ile nominal voltajın ±%10 limitleri içerisinde elle ayarlanabilir.

Statik Voltaj Düşümü:
Aşağıdaki şartlarda nominal voltajın değişim hassasiyeti ± %1' dir:
• Bostan nominal yüke kadar sabit yüklerde
• Güç faktörü Cos phi = 0.8 – 1 arasında
• Alternatörün soğuk veya sıcak olmasına bakılmaksızın
• Nominal hızın 3% düşümünde

Dinamik Voltaj Düşümü:
Magnetik devre ve sargılar ani yük değişikliklerinde minimum dinamik voltaj düşümü için dizayn edilmiştir. Ani yük değişikliklerinde, alternatörün tekrar nominal voltaja erişmesi için geçen süre 0.2 - 0.4 saniye arasındadır. Alternatörün güç faktörü cos phi=0.8'de, nominal yük ile yüklendiğinde geçici voltaj düşümü %15'den azdır.

Aşırı Yükleme:
Alternatörler, içten yanmalı makinaların aşırı yüklenme kapasitelerine uygun olarak, 6 saatlik çalışma periyodunda %110 yükle ile bir saat çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. VDE 0530'a göre %150 yüklemede 2 dakikaya kadar çalışmaya uygundurlar.

Dalga Formu:
Alternatörün fazlar arası çıkış voltajının dalga formu sinüs eğrisi seklindedir. VDE 0530'a uygun olarak boşta, sinüs dalga formundan sapma, fazlar arasında %5' den azdır. Güç faktörü cos phi= 0.8 – 1 arasında, %100 ve dengeli yükte, fazlar arası voltajın harmonik yapısındaki distorsiyon %3'den azdır.

Kısa Devre Akımı:
Uygun parametrelerin seçimi ile ani kısa devre akimi mümkün olduğu kadar düşük tutulmuştur. Sürekli kısa devre akimi nominal akimin 3 katından fazladır.

Parazit Bastırma:
Standart alternatörlerde VDE 0875 'e göre parazit bastırma derecesi "N" 'dir. İstek halinde K derecesi mümkündür.

Paralel Çalışma
Gensan alternatörlerin rotorları paralel çalışma ve dengesiz yükler için standart eleman olarak damper sargıları ile donatılmış olup, başka alternatörlerle paralel çalışma imkanı sağladığı gibi şebeke ile de paralel çalışması mümkündür. Paralel çalışmada en önemli husus aktif ve reaktif yükün paylaşımıdır. Aktif yükün paylaşımı için alternatörleri tahrik eden motorların devir regülatörleri devir düşüm grafiklerinin doğrusal ve eğimlerinin birbirine eşit olması gerekir. Reaktif yükün paylaşılmasının miktarı alternatörlerin ikazlarına bağlı olup, her iki alternatörün ikaz regülatörlerinin azalan karakteristikte olmaları ve bu azalmanın da birbirine eşit olması gereklidir. Reaktif güç paylaşımının daha düzenli hale getirilmesi, için alternatörün V fazına monte edilen akim trafosunun sekonderinde indüklenen voltaj, bir yük direnci üzerinden voltaj regülatörünün referans voltajına vektörel olarak ilave edilir. İlave edilen bu voltaj, alternatör yük akiminin Cos phi 'si bozuldukça, daha etkin olur. Paralel uygulamalarda drop ayarlı voltaj regülatörü kullanılmaktadır bu sebepten alternatör paralel çalıştırılacaksa sipariş aşamasında belirtilmelidir.

TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.