Sıkça Sorulan Sorular

Alternatör düşük veya yüksek devirde çalıştırılırsa ne olur?

Düşük devrin sakıncaları:

Senkron alternetörler sabit devirde çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Yüklü ve yüksüz her durumda alternatör devri sabit etiket değerinde olmalıdır.
Devirin etiket değerinden daha düşük olması halinde voltajın nominal değerde tutulması, voltaj regülatörünün fazladan ikaz akımı geçirmesi ile mümkün olacaktır. Voltaj regülatörünün büyük akım geçirmesi , alternatörün ikaz sargılarının hasar görmesine veya regülatörün arızalanmasına neden olur. Bazı hallerde voltaj regülatörünün fazla akım geçirmesi , voltajın sabit tutulmasına yetmez ve voltajda düşmeler meydana gelebilir.

Sanayide iş makinalarının tahrikinde kullanılan asenkron motorlarının momenti gerilimin karesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla gerilimin düşmesi ise büyük moment kayıpları oluşturur.

Motor devrinin düşmesi ile frekans da düşecektir. Bunun sonucunda alternatörün beslediği iş makinalarının devirleri de frekans ile doğru orantılı düşecektir.

Yüksek devrin sakıncaları:

Altlernetörün nominal devirden daha hızlı dönmesi alternatör alternatör frekansını arttırır. Yüksek frekans alternetörün çalıştırdığı cihazlara özellikle elektronik cihazlara zarar verebilir.

Devir arttıkça ikaz akımı düşeceğinden voltajda titreşimler meydana gelebilir.

Yüksek devirler rotor sargılarının santrifüj kuvvetinden dolayı hasar görmesine neden olabilir.
 

TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.