Endüktif Yük - Döner Trafo

Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.
Not: Monofaze alternatörler hakkında bilgi almak için lütfen firmamıza başvurunuz.

Gensan Endüktif Yük


Endüktif Yük:

Endüktif yükler jeneratörleri istenilen Cos Phi değerinde yüklemek için kullanılır. Rezistif yüklerle paralel bağlanırlar. Jeneratör gücüne göre istenilen akıma kademesiz olarak ayarlanabilirler.

Örneğin sürekli gücü 100kVA olan bir alternatörün Cos phi=0,8 'de %100-tam yükte yüklemek istediğimizi farz edelim. Bu alternatörün nominal akımı 144 Amperdir. Güç faktörü 0,8 olarak alındığında nominal akımın %80'ini rezistif, %60'ını endüktif olarak yüklemek gerekir. Resistif yük 115 Ampere, endüktif yük 86 Ampere ayarlandığında alternatör cos phi:0.8'de %100 olarak yüklenmiş olur. Endüktif yük akımı kademesiz olarak arttırılabildiğinden istenilen güç faktöründe yükleme yapmak mümkün olur. 

Döner Trafo:
İstenilen voltajı kademesiz olarak ayarlamak için döner trafo kullanılabilir. Örneğin primer sargıya fazlar arası 400Volt girildiğinde sekonder sargıdan 0-400 volt arası istenilen değer alınabilir.
  

TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.