Sıkça Sorulan Sorular

Su türbini imal ediyor musunuz? Alternatör alsam kendim su türbini yapabilir miyim?

Firmamız su türbini imal etmemektedir.

Akan bir sudan yararlanmak ve suyu hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için su türbinleri kullanılır. Su türbini tasarımı uzmanlık gerektiren bir iştir. Bir çark imal edip, çark miline alternatör bağlamak enerji elde etmek için yeterli değildir. Alternatörün her yük durumunda devrinin sabit olması ve devrin yük değişimlerinden etkilenmemesi gerekir. İmal ettiğimiz senkron alternatörlerden kullanılabilir enerji elde etmek için alternatörün etiket değerinde sabit hızda döndürülmesi gerekir. Alternatöre sadece çark bağlayarak farklı yüklerde sabit devir elde edilemez.
 
    Alternatörler boşta iken yani alternatör çıkışına herhangi bir yük bağlanmadan alternatör mili el ile döndürülebilecek kadar serbesttir. Alternatör boşta etiket devrinde döndürüldüğünde direnç göstermeden döner. Bir çark yapıp alternatörü bu çarka bağladığınızı, alternatör boşta iken alternatörü etiket hızında sabit (örneğin 1500dakika / devir) döndürdüğünüzü farz edelim. Alternatör boşta iken istediğiniz devirde sabit dönerken alternatörü yüklediğinizde alternatör kendini frenler, dönmeye karşı direnç gösterir ve devri düşer. Fırçasız alternatörlerde etiket değerinden daha düşük devirde uzun süre çalıştırılması alternatör sargılarının yanmasına neden olur.  Alternatör yüklü iken devri sabitlediğimizde ise, yük kaldırıldığı zaman alternatör devri aniden artar. Devrin çok artması alternatör içinde dönen parçalarda hasara neden olabilir. Alternatörde ağır bir volan olması devir değişikliklerini engellemez, ancak geciktirebilir.

    Tüm alternatörler sabit devirde dönmek için tasarlanmışlardır. Devrin etiket değerinde olması frekansın 50Hz olması demektir. Hız değiştiğinde frekansta değişeceğinden yüksek veya düşük frekansın çalıştırılacak aletler için zararlı etkisi olabilir. 

     Alternatörün her yük durumunda sabit devirde dönmesi için türbinde su regülasyonu olmalıdır. Yani su akışı alternatör hızına göre kontrol edilebilmelidir. Ancak bu şekilde senkron alternatör kullanılabilir. Sudan elde edilecek gücü belirlemek için su türbini imalatçıları ile görüşülmesi gerekir. Su türbini imalatçıları sudan elde edilebilecek gücü hesaplamak ve uygun türbini seçmek için su debisini ve düşü yüksekliği bilgilerine ihtiyaç duyacaklardır.

Devrin sabit tutulamadığı sistemlerde sabit mıknatıslı alternatörler kullanılabilir. Sabit mıknatıslı alternatör üretimimiz yoktur. Bu alternatörden elde edilecek enerji direkt kullanılamaz ancak akü besleyebilir. Akü voltajını yükseltmek ve 220 Volta çevirmek için invertör kullanılması gerekir. 
TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.