Sıkça Sorulan Sorular

Alternatörde güç ihtiyacı nasıl belirlenir?

Güç ihtiyacını belirlerken aktif ve reaktif güçleri toplamak gereklidir. Alternatör etiketinde toplam görünür güç verilir. Bu güç aktif ve reaktif güçlerin toplamıdır. EN 60034-1 standardına göre müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe alternatör güç faktörü Cos phi=0,8 olarak alınır. Güç faktörü gerçek gücün(kw) toplam görünür güce oranıdır. Toplam gücü 100kVA olan alternatörün görünür gücü 80kW ‘dır. Bu demektir ki; verimi göz ardı ettiğimiz takdirde dizel motoru zorlayan  güç 80kW’dır. Reaktif güç sadece alternatör sargılarını zorlar ancak motor reaktif gücü karşılamak için güç harcamaz.

Akkor flamanlı lambalar, saf ısı enerjisi tüketen ısıtma elemanları, fırınlar sadece aktif yük tüketirler. Bu tip yükler toplanarak basit şekilde hesaplanabilir. Transformatörler, bobinler, hava hatları, senkron motorlar, redresörler, endüksiyon ve ark fırınları aktif gücün yanında reaktif güç de çekerler.

Alternatörün güç tespiti yapılırken, jeneratör tarafından tahrik edilen ve aynı anda çalışacak tüm elemanların güçleri toplanmalıdır. Ancak alternatör elektrik motoru çalıştıracaksa aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Elektrik motorlarını çalıştıracak alternatörün gücünü tespit ederken elektrik motorlarının çalışma sırasında çektiği güç değil, yol alma sırasında ihtiyaç duyulan güçlerin de tespit edilmesi gerekir. İndüksiyon motorlarının çalışma sırasında alternatörden çekeceği güç(Palt.) ; In=nominal akım, U=gerilim olmak üzere,  Palt.=1.732 x U x In  formülü ile hesaplanabilir. Ancak elektrik motoru çalıştıracak alternatör hesaplanırken çalışma sırasında çekeceği güç yerine, elektrik motorunun yol alması için gerekli güç hesaplanır.

Elektrik motorlarının yol alma sırasında çektiği güç elektrik motorunun tipine ve bağlama şekline göre değişiklik gösterir.
Sincap kafesli asenkron motorlarda yol alma akımdan dolayı , motor direkt bağlamada nominal akımın 5 ila 6 katı, yıldız-üçgen bağlamada nominal akımın 1.7 ila 2 katı akım çeker. Slipring rotorlu motorlarda ise yol alma akımı, nominal akımın 1.3 ila 1.6 katıdır.

Gensan alternatörler yardımcı sargılı olduklarından geçici olarak nominal yükün 1.5 katı yükte çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.

ÖRNEK UYGULAMA:
7 kW’lık akkor flamanlı lamba ve sıra ile devreye girecek, yıldız-üçgen bağlı 1500d/d 11 kW ve 22 kW gücünde ilk andan itibaren tam yükte çalışacak toplam 2 adet asenkron motoru kaldıracak alternatörün gücü ne olmalıdır ?

Hesaplamada en fazla güç ihtiyacının gerektiği durum incelenecektir. Buna göre Işık kaynağı ve 11 kW'lık motor çalışırken, 22 kW'lık motorun yol aldığı düşünülerek hesaplamalar yapılmalıdır.
22 kW 1500d/d  elk. motorunun etiket değerleri:
Gerilim U=380 V ;Nominal Akım In=44 A
 (Yol aldıktan sonra gerekli güç Sn=1,732 x In x U =1,732 x 44 x 380 = 28959 VA = 29 kVA
Kataloktan yıldız-üçgen bağlıasenkron elektrik motoru nominal akımının 2.1 katı akım çektiği okunur:   
Yol alma akımı: Iy=2.1 x In=92.4 A
Yol alma için gerekli güç: 
Sy=1,732 x Iy x U =1,732 x 92.4 x 380  = 60815 VA = 61 kVA
Gensan alternatörler yardımcı sargılı olduğu için 2 dakika süre ile  %150 yüklenmeye uygun olarak dizayn edildiğinden yol alma için gerekli güç Sya=Sy/1.5=61/1.5=41 kVA olarak alınabilir.

11 kW 1500d/d elk. motorunun etiket değerleri:
Gerilim U=380 V ;Nominal Akım In=22.6 A
11 kW elk. motorunun çalışması için gerekli güç:
 Sç=1.732 x In x U =1.732x22.6x380 =14874 VA = 15 kVA

Işık kaynağı için gerekli güç:
Akkor flamanlı lambada Cos phi=1 olduğundan Sı=7kW=7kVA

 Gerekli toplam güç: St=Sya+Sç+Sı=41+15+7=63 KVA
Işık kaynağı ve 11 kw'lık motor çalışır durumda iken, 22 kw'lık motora yol verildiğinde geçici olarak 63kVA güce ihtiyaç duyulacaktır. Motor yol aldıktan sonra sistem 51 kVA(29+15+7=51 kVA) güç çekecektir.Bu durumda 63KVA gücünde alternatör seçilmelidir. 
TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.