Sıkça Sorulan Sorular

Alternatör yapısı nasıldır?

Alternatör, çevirici makinanın (dizel motor) çıkış miliyle sağladığı mekanik  enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinadır. Üç ana parçadan oluşur. Birincisi, hareketin iletildiği, eksen etrafında döndürülen rotor kısmı; ikincisi  rotorun içinde döndüğü, elektrik bağlağlantılarının yapıldığı sabit kısım olan stator; üçüncüsü ise voltajı sabitleyen elektronik voltaj regülatörü ve potansiyometredir. Rotor ve statorda silisli saç paket üzerine sarılmış ve standartlarda belirtilen şartlara göre izole edilmiş emaye bobin telleri mevcuttur. Alternatörlerde ana rotor ve statordan başka ikaz sistemi mevcuttur. Gensan alternatörler döner rotorlu, çıkık kutuplu makinalar olarak dizayn edilmişlerdir.
 

 
Rotor kısmı silisli sac paketi üzerine sarılmış ana sargı ve ikaz sargılarından oluşur. Saç paketler rotor miline sıkı geçme ve kamalı olarak geçirilmiştir. Ana rotor sargıları,  takozlar ile sıkılarak sistem rijit hale getirilmiştir. Rotor damper çubukları ile donatılmıştır.  Döner diyotlar ve diyotları koruyan yüksek gerilim absorve tıkacı rotor üzerindedir. Sistemin soğutulması için, mile sıkı geçme ve kamalı olarak geçirilen Al. döküm fan kullanılmaktadır. Rotor dinamik olarak balanslanmıştır.
 

Ana stator, gövde içine yerleştirilmiş silisli saç paket ve paket üzerindeki sargılardan oluşur. İkaz statoru, arka kapak üzerine civatalarla bağlanır ve arka kapak gövdeye civatalar ile sabitlenir. Gövde üzerinde elektrik bağlantılarının yapıldığı klemens, ve voltaj regülatörünü koruyan klemens kutusu mevcuttur.

Klemens kutusu içindeki voltaj regülatörü, kart üzerine yerleştirilmiş elektronik devrelerden oluşur. Voltaj regülatöründeki elektronik devreler, reçine ile titreşim ve dış etkilerden korunmuştur. Voltaj ayarının yapıldığı potansiyometre, klemens kutusuna dışarıdan ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiştir.

Bu üç ana parça ile birlikte,  mil, fan, rulmanlar, rulman kapakları, ön ve arka kapaklar,  panjur kapakları gibi diğer  parçalar komple alternatörü oluşturur. Rotor milinin yataklamasında 6300 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.
Tek rulmanlı alternatörlerde, alternatör kaplin diski, tahrik makinasının volanına; alternatör adaptörü, motorun volan muhafazasına  direkt bağlanır. Motor volanı ve volan muhafazasının SAE numarasına göre uygun kaplin disk ve adaptörlü alternatör seçilmelidir. 

Çift rulmanlı alternatörlerde ise kaplin aracılığı ile bağlama yapılır. Kaplinin bir parçası motor volanına bağlanır, diğer parçası ise alternatör miline kama ile sıkı geçirilir. Alternatörün ön kapağı ve motorun volan muhafazasını birbirine bağlayan ara flanş, motor ile alternatörün aynı eksene getirilmesi için gereklidir. İstenildiği taktirde kendi imalatımız olan kaplin ve ara flanş firmamızdan temin edilebilir. Kayış kasnak mekanizması kullanılması durumunda, özellikle büyük güçlerde firmamıza danışılmalıdır. 

TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.