Sıkça Sorulan Sorular

Alternatör etiketindeki ortam sıcaklığı ne anlama gelir?

Alternatörler tasarlanırken H sınıfı veya F sınıfı gibi ısınma sınırları belirlenmiştir. EN 60034-1 standardına göre ısınma sınırları test edilirken ortam sıcaklığının 40ºC ve rakımın maksimum 1000m olduğu varsayılarak test ve hesaplamalar yapılır. Bu değer etikette ortam sıcaklığı olarak belirtilir.  Alternatör ile ilgili standartlarda bu değer 40ºC olarak kabul edilmesine karşın, bazı üreticiler alternatörü olduğundan daha güçlü göstermek için ortam sıcaklığını 27ºC olarak belirtirler. Bir dizel-motor çalışırken ısı yayar ve bu ısı dizel-motorla aynı ortamda çalışan alternatöre de etki eder. Soğuk iklimlerde çalışacak bir jeneratör için 27°C derece ortam sıcaklığı doğal karşılanabilir, ancak Türkiye gibi bir ülkede jeneratörün çalıştığı ortam sıcaklığının 27°C olması beklenemez.

TRAKTÖR JENERATÖRÜ
TRAKTÖR kuyruk milinden hareket alan jeneratörler.
Frekans Konvertörü
Frekans Konvertörleri
Frekans: 100--400 Hz
Devir: 750-3000d/d
Kullanım Alanları:
- Trafo testleri
- Uçak Yer Destek Üniteleri
- Yüksek frekans gerektiren özel uygulamalar
Endüktif Yük - Döner Trafo
Endüktif Yük: Jeneratör yüklemelerinde istenilen güç faktöründe yüklemek için kullanılır.

Döner Trafo: Voltajı kademesiz olarak ayarlamada kullanılan kademesiz trafolardır.